10683677_10101440972641377_7631017493109988094_o.jpg

Tai Chi Praying Mantis Kung Fu Lineage

Wong Long

Liang Tsu Shan

(Unknown)

Liang Shih Huang

Yam Fung Di and Chi Sau Junn

Chiu Chuk Kai

Liang Kam Yuen

Alex Gutierrez

Michael Voss

Tristan Frankus