10683677_10101440972641377_7631017493109988094_o.jpg

Seven Star Praying Mantis Kung Fu Lineage

Wong Long

Abbot Sheng Hsiao

Seng Sil

Lee San Chen

Wong Ywing Sun

Fang Yu Tung

Lo Kwang Yuk

Chan Gin Yee

Liang Kam Yuen

Alex Gutierrez

Michael Voss

Tristan Frankus