10683677_10101440972641377_7631017493109988094_o.jpg

Northern Shaolin Kung Fu Lineage

Zhou Yun (Abbot of the SongShan Shaolin Temple)

Kan Fon Hsi

Man PonChoi

Yin Ta Kung

Yin Kai Wun

Ku Yu Cheung (One of the “Five Tigers” Started Cheung Mo Assoc. in 1920s with Sun Lu Tung, founder of Sun Tai Chi and Fu Cheng Sun Dragon Style Bagua.)

Yim Sheung Mo

Wong Jack Man

Liang Kam Yuen

Alex Gutierrez

Michael Voss

Tristan Frankus